Quy hoạch các điểm dân cư và thương mại dịch vụ tại phường Nhơn Thành thị xã An Nhơn, Bình Định

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 6106/UBND-KT ngày 10/9/2020.


UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND thị xã An Nhơn tổ chức quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư trên địa bàn phường Nhơn Thành, nhằm cải tạo chỉnh trang đô thị, quản lý theo quy hoạch và khai thác hiệu quả sử dụng đất. Cụ thể: Vị trí 1 thuộc tổ 7, khu vực Châu Thành, phường Nhơn Thành. Quy mô lập quy hoạch là 2,6738ha. Giới cận: Phía Bắc giáp đất trồng lúa; phía Nam giáp đường Trương Văn Đa; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đường đi hiện trạng. Vị trí 2 thuộc khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành. Quy mô lập quy hoạch khoảng 0,5174ha; Giới cận: Phía Bắc giáp đường đi và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp đường Võ Trứ, dân cư hiện trạng; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đường hiện trạng.

Về chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 điểm thương mại dịch thuộc phường Nhơn Thành, giao UBND thị xã An Nhơn tổ chức triển khai lập quy hoạch chi tiết khu đất tiếp giáp Khu tái định cư phường Nhơn Thành; rà soát các quỹ đất xung quanh khu tái định cư Nhơn Thành, quy hoạch quỹ đất thương mại dịch vụ, kết hợp chỉnh trang cảnh quan khu vực dọc sông, đảm bảo kết nối đồng bộ với Khu tái định cư do Ban GPMB tỉnh đang triển khai cho phù hợp.

Theo Binhdinh.gov.vn

Mọi thông tin chi tiết về dự án Khu đô thị Cẩm Văn xin liên hệ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *