Đô Thị Biển

Sứ Mệnh của chúng tôi là đưa đến những trải nghiệm cho khách hàng
về những BĐS chất lượng và hiệu quả
450

tr/căn
thanh toán trước

32

tầng nổi

1864

m2 – tổng diện tích đất

61,7

% mật độ xây dựng