Phê duyệt quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn, Bình Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu vừa quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn.

Cảng Quy Nhơn được mở rộng lên gần 90ha

Mục tiêu quy hoạch phát triển mở rộng cảng Quy Nhơn thành một trong những cảng biển hiện đại mang tầm khu vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế khu đất, khu nước; tổ chức các khu chức năng với tiện nghi, cơ sở hạ tầng hiện đại đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái, không gây ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế – xã hội trong khu vực và trên cả nước.

Theo đó, khu vực quy hoạch xây dựng thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn; có giới cận: Phía Đông giáp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn; phía Tây giáp khu cảng Đống Đa; phía Nam giáp khu vực tàu thuyền tránh trú bão đầm Thị Nại; phía Bắc giáp Đầm Thị Nại. Tổng diện tích quy hoạch 87,92ha, trong đó: Phạm vi quy hoạch xây dựng trên bờ 69,62ha (giới hạn bởi các điểm A1, B1, B2, B3, A3 đến A33’); Phạm vi quy hoạch khu nước, vũng quay tàu 18,30ha (giới hạn bởi các điểm A1, B1, B2, B3, A3 đến A11, N9 đến N1).

Theo Quyết định, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn phải tổ chức công bố công khai ngoài thực địa, bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng thiết kế kỹ thuật thi công công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung nghiên cứu và số liệu đánh giá hiện trạng, tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh và hồ sơ bản vẽ quy hoạch.

Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn khẩn trương lập kế hoạch chi tiết triển khai đồ án quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định, làm cơ sở để UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 theo quy định.

Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai dự án bãi chứa hàng theo quy hoạch được duyệt; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 5 Thông báo số 176/TB-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh.

Các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư và thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng đất đai của chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Theo binhdinh.gov.vn

Mọi thông tin chi tiết về dự án Khu đô thị Cẩm Văn xin liên hệ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *