Khánh Hòa : Hơn 1 triệu khách du lịch lưu trú trong 2 tháng đầu năm 2019

Năm 2019, du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 6,8 triệu lượt khách du lịch; tăng 7% so với năm 2018. Trong đó, có 3,3 triệu lượt khách Quốc tế, tăng 18% doanh thu du lịch đạt 22,500 tỷ đồng, tăng khoảng 9%.

Ảnh: Khánh Hòa họp báo năm du lịch quốc gia 2019.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *