Thị trường minh bạch hơn với việc đề xuất sửa đổi Luật đất đai

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) có văn bản kiến nghị một số cơ quan ban ngành để bổ sung một số điều Luật Đất đai năm 2013 để tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp và khách hàng.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết: “Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực vào 7/2014, có tác động tích cực đến nền kinh tế và thị trường BĐS, nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết cần phải được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, HoREA kiến nghị thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án để giảm giá thành nhà ở, tăng tính minh bạch và loại trừ cơ chế “xin-cho” trên thị trường BĐS”.

Cũng theo ông Châu, tiền sử dụng đất đang là “gánh nặng” của doanh nghiệp và người tiêu dùng phải “gánh chịu” khi mua nhà. HoREA kiến nghị thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án để giảm giá thành nhà ở, tăng tính minh bạch và loại trừ cơ chế “xin-cho” trên thị trường BĐS, với 2 phương án sửa đổi cách tính tiền sử dụng đất. Đề nghị phải thay đổi triệt để quan điểm về tiền sử dụng đất, cần coi đây là một sắc thuế như đề xuất của UBND đã trình Chính phủ:

Vấn đề cần giải quyết cấp bách là cải cách quy trình, thủ tục hành chính để việc xác định tiền sử dụng đất của doanh nghiệp được thực hiện minh bạch, nhanh chóng, hợp lý và loại trừ được các yếu tố phát sinh tiêu cực, do đó, Hiệp hội đề nghị:

Thứ nhất, cho phép doanh nghiệp (người sử dụng đất) được tham gia và được quyền nêu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố khi thẩm định giá đất dự án của đơn vị mình;

Thứ hai, cho phép doanh nghiệp (người sử dụng đất) được tham gia và được quyền nêu ý kiến tại cuộc họp của Sở Tài chính khi xem xét chi phí giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp; Đề nghị cho khấu trừ chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án mà doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng rồi bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, vào tiền sử dụng đất phải nộp. Hiện nay, Sở Tài chính vẫn tính doanh thu giữ xe máy (hiện do Ban Quản trị chung cư thu theo quy định của Luật Nhà ở) vào doanh thu của chủ đầu tư dự án chung cư; hoặc áp giá bán căn hộ, giá cho thuê khối đế thương mại, dịch vụ, quá cao so với giá bán, giá cho thuê thực tế của doanh nghiệp để tính tiền sử dụng đất cao lên, rất bất hợp lý và cần được sửa đổi;

Thứ ba, bãi bỏ cơ chế đấu thầu rộng rãi qua mạng internet hiện nay chỉ chọn đơn vị chào thầu với giá thấp nhất được trúng thầu; thay thế bằng cơ chế đấu thầu rộng rãi nhưng với tiêu chí chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất có năng lực, có phương án xác định giá đất tối ưu, chứ không phải chọn đơn vị có giá thấp nhất;

Thứ tư, sửa đổi Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai theo hướng giao thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuế đối với hộ gia đình, cá nhân; bổ sung đại diện người có đất thu hồi vào thành phần Hội đồng định giá đất.

Nguồn: Sưu tầm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *