Sẽ đổi mới nội dung, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất

Ngày 1/8 Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Thuỷ (Hậu Giang) về bất cập trong chính sách đất đai.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, cử tri và nhân dân cả nước nhiều năm qua rất bức xúc với vấn đề đất đai. Thực tế cho thấy công tác quy hoạch, chính sách thu hồi đất, công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều bất cập, từ đó dẫn đến khiếu kiện về đất đai vẫn chiếm tới tỷ lệ 70%.

Đại biểu đề nghị Phó thủ tướng cho biết giải pháp khắc phục tình trạng trên và khẳng định rõ đến khi nào mới đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân như chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trả lời, chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm với phương châm phải bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi.

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định nguyên tắc bồi thường về đất theo hướng người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được bồi thường bằng đất, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền, giá đất tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định cụ thể việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân sau khi thu hồi đất. Bổ sung quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở, quy định hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất; quy định thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi và trách nhiệm thanh toán tiền chậm chi trả.

Qua theo dõi kết quả thực hiện tại địa phương cho thấy, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất thu hồi. Khiếu kiện khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã giảm hơn nhiều so với thời điểm trước Luật Đất đai năm 2013, văn bản trả lời nêu rõ.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng thì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn một số tồn tại, bất cập như việc xác định giá đất tính bồi thường chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường; việc bồi thường, hỗ trợ vẫn còn chưa đầy đủ, chưa đúng đối tượng theo quy định…

Để khắc phục một số tồn tại, hạn chế nêu trên, Phó thủ tướng cho biết, trong thời gian tới Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng đổi mới nội dung, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi.

Phó thủ tướng cũng cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương.

Nguồn: vneconomy.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *