Những văn bản bắt buộc phải công chứng

Cho đến nay, chưa có một văn bản chính thức nào quy định rõ về các văn bản bắt buộc phải công chứng mà các văn bản này được quy định rải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Xin giới thiệu sơ lược một vài văn bản thông dụng như sau:

1. Hợp đồng mua bán nhà ở trừ trường hợp: mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư (quy định bởi Bộ luật Dân sự và Luật Nhà ở).

2. Hợp đồng mua bán bất động sản đấu giá (quy định bởi Bộ luật Dân sự).

3. Hợp đồng tặng cho nhà ở, bất động sản trừ trường hợp: tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương (quy định bởi Bộ luật Dân sự).

4. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (quy định bởi Luật Đất đai).

5. Hợp đồng đổi nhà ở (quy định bởi Luật Nhà ở).

6. Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở trừ trường hợp: góp vốn bằng nhà ở bởi một bên là tổ chức (quy định bởi Luật Nhà ở).

7. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (quy định bởi Luật Đất đai).

8. Hợp đồng thế chấp nhà ở (quy định bởi Luật Nhà ở).

9. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (Luật Đất đai).

10. Hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà ở thương mại (quy định bởi Luật Nhà ở).

11. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (quy định bởi Bộ luật Dân sự).

12. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ trường hợp một bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên là tổ chức kinh doanh bất động sản (quy định bởi Luật Đất đai).

13. Hợp đồng thế chấp tài sản (quy định bởi Bộ luật Dân sự).

14. Hợp đồng bảo lãnh (quy định bởi Bộ luật Dân sự).

15. Hợp đồng trao đổi tài sản (quy định bởi Bộ luật Dân sự).

16. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ (quy định bởi Bộ luật Dân sự).
17. Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài (quy định bởi Bộ luật Dân sự).

18. Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (quy định bởi Luật Nhà ở, Luật Đất đai).

Ngoài các văn bản trên đây, vẫn còn một số văn bản khác bắt buộc phải công chứng, được quy định bởi luật chuyên ngành.

Tổng hợp.

Có thể bạn quan tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *