Nha Trang hướng đến xây dựng thành phố thông minh

Với mục đích xây dựng TP. Nha Trang văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, Khánh Hòa quyết định chọn Nha Trang là địa phương thí điểm xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Nha Trang hướng đến xây dựng thành phố thông minh

Thí điểm một số lĩnh vực trọng tâm

Nha Trang là một thành phố có tốc độ đô thị hóa chóng mặt. Do đó, cách thức xây dựng và quản lý đô thị theo cách truyền thống đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý đô thị tìm kiếm những chiến lược, giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng phát triển trong tương lai. Khánh Hòa quyết định lựa chọn Nha Trang là địa phương thí điểm xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Việc triển khai xây dựng thành phố thông minh là lĩnh vực phức tạp, việc thực hiện sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn phát sinh, quá trình triển khai cần nhiều thời gian và phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng về pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực của thành phố. Do vậy, UBND tỉnh xác định là triển khai thí điểm trên một số lĩnh vực trọng tâm, định hướng theo mô hình “thành phố thông minh”. Đó là ưu tiên thực hiện trên các lĩnh vực: phát triển du lịch; quy hoạch xây dựng – giao thông – đô thị và xử lý các vấn đề trong phát triển đô thị (ngầm hóa, giao thông, môi trường, xử lý rác và nước thải…); xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố an toàn; giáo dục thông minh.

Lĩnh vực du lịch đã và đang là một lợi thế mạnh của TP. Nha Trang, đóng góp lớn vào sự phát triển của thành phố và của tỉnh. Tỉnh và thành phố chủ trương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút khách và gia tăng giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch. Quy hoạch xây dựng – giao thông – đô thị đang hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu và thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, cung cấp thông tin một cách công khai, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Việc xây dựng chính quyền điện tử đã và đang được tỉnh triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; cung cấp thông tin và dịch vụ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. TP. Nha Trang cũng đang tiếp tục duy trì và thực hiện hình ảnh thành phố du lịch văn minh, thân thiện và an toàn trong mắt du khách, một đô thị có dịch vụ hiện đại, an toàn và môi trường sống trong lành cho người dân.

Những bước khởi động

UBND tỉnh đã thành lập chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm TP. Nha Trang theo mô hình “ Thành phố thông minh” do chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban; Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Trong năm, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Microsoft Việt Nam về triển khai xây dựng Đề án thí điểm TP. Nha Trang theo mô hình “Thành phố thông minh”. Nội dung tập trung ưu tiên triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực trọng tâm gồm: du lịch, quy hoạch thành phố, giáo dục, thành phố an toàn và xây dựng Chính quyền điện tử. Công ty Microsoft sẽ hỗ trợ Khánh Hòa thực hiện công tác khảo sát, lập đề án, tư vấn các giải pháp công nghệ và lựa chọn các đối tác phù hợp để triển khai đề án theo lộ trình.

Sau chương trình ký kết, công ty Microsoft Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thuộc tỉnh để nghiên cứu, đề xuất Khung giải pháp cho mô hình Thành phố thông minh và các nhóm giải pháp ưu tiên cho triển khai tại tỉnh Khánh Hòa; tổ chức khảo xác hiện trạng; nhu cầu và tư vấn giải pháp du lịch thông minh tại TP. Nha Trang; đề xuất giải pháp và lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nền tảng công nghệ thông tin để tỉnh triển khai du lịch thông minh và đề án thành phố thông minh.

Lộ trình xây dựng Đề án thí điểm TP. Nha Trang theo mô hình Thành phố thông minh được xác định: Giai đoạn 1 (đến hết tháng 1 – 2018) tư vấn xây dựng nội dung đề xuất khái niệm, ý tưởng và mô hình cho đề án; thực hiện nội dung lập hồ sơ, thủ tục gửi Cơ quan phát triển thương mại Hoa Kỳ (USTDA) xem xét, hỗ trợ nguồn vốn triển khai đề án. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn (Công ty PwC Việt Nam) để triển khai giai đoạn 1. Giai đoạn 2 (đến hết tháng 6 – 2018): thực hiện xây dựng đề án thí điểm TP. Nha Trang theo mô hình Thành phố thông minh và lộ trình triển khai tổng thể.

Việc xây dựng thành phố thông minh sẽ thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên mọi phương diện trong một tổng thể thống nhất, lấy “chính quyền điện tử” là trung tâm. Tất cả sẽ cùng hướng đến mục đích xây dựng một TP. Nha Trang văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Nguồn: Sưu tầm

Có thể bạn quan tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *