Đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính ngành xây dựng

Báo cáo tổng kết về hoạt động cải cách hành chính năm 2017 trong lĩnh vực xây dựng của các địa phương cho thấy, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Tăng cường phân cấp, phân quyền

Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2017, Bộ Xây dựng đã đơn giản hóa được 22 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực xây dựng (11 thủ tục); nhà ở (7 thủ tục); kinh doanh bất động sản (3 thủ tục); xử phạt vi phạm hành chính (01 thủ tục).

Đặc biệt, việc tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương đã giúp công tác thẩm định hồ sơ, xét duyệt và cấp phép công trình, dự án diễn ra nhanh gọn và thuận tiện hơn rất nhiều so với thời gian trước.

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó đã tăng cường phân cấp cho địa phương trong việc thẩm định thiết kế xây dựng nhằm giảm chi phí đi lại, thời gian thực hiện thủ tục.

Cụ thể, đã phân cấp, ủy quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng cho Sở Xây dựng các địa phương đối với công trình nhà ở cấp I có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75m (trước là công trình từ cấp II trở xuống, quy mô dưới 20 tầng); Sở Xây dựng TP. Hà Nội và TP.HCM đối với tất cả các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư; Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đối với công trình từ cấp II trở xuống của dự án do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư; Người quyết định đầu tư (các Bộ, cơ quan ở trung ương) thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật của công trình từ cấp II trở xuống.

“Việc phân cấp cho các địa phương đã giúp giảm tới 70% số hồ sơ mà trước đây đều “dồn” hết về Bộ Xây dựng giải quyết”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận xét.

Picture11

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP được coi là đã cởi trói cho các địa phương, doanh nghiệp trong ngành xây dựng, bất động sản.

Cải cách hành chính hiệu quả tại các địa phương

Tại TP.HCM, kết quả thăm dò sự hài lòng từ 3.075 khách hàng (2.018 phiếu khảo sát có ý kiến, đạt 65,62%), tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 97,33%.

UBND Thành phố đã thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, trong đó giải quyết cùng lúc các thủ tục gồmthẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, giấy phép xây dựng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

Tại Thủ đô Hà Nội, UBND Thành phố đã bãi bỏ 3 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường dịch vụ bưu chính công ích với 22 thủ tục. Trong đó, tiếp nhận 3 thủ tục, trả kết quả 19 thủ tục.

Năm 2017, đã tiếp nhận 2.250 hồ sơ. Đã giải quyết đúng hạn, trước hạn 1.360 hồ sơ (đạt 93%), còn 944 hồ sơ đang giải quyết.

Tại tỉnh Ninh Bình, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng mang đế nhiều kết quả rõ rệt, tỉnh đã rút ngắn thời gian xin cấp phép xây dựng cho các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Theo đó, thời gian trung bình xin cấp phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ giảm xuống còn 08 ngày (theo quy định là 15 ngày), cho công trình dự án là 20 ngày (theo quy định là 30 ngày).

Các lĩnh vực công việc, thủ tục hành chính đã triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 33/33 thủ tục, đạt 100%. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai hệ thống cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) với 100% các thủ tục hành chính đã được tạo lập trên hệ thống.

Nguồn: Sưu tầm

Xem thêm dự án

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *