Kon Tum: 52 dự án đầu tư đang được triển khai với tổng vốn trên 25.000 tỷ đồng

Theo danh mục đã được UBND tỉnh Kon Tum ban hành, trong số 108 dự án thu hút đầu tư vào địa bàn giai đoạn 2018-2020, có 45 dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ – du lịch – hành chính, phát triển đô thị…Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá, chủ động điều chỉnh dự án phù hợp để tăng cường khả năng thu hút đầu tư.

Đến nay, tỉnh đã cấp phép đầu tư 337 dự án với tổng vốn đăng ký trên 57.600 tỷ đồng. Trong đó, 316 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 55.000 tỷ đồng. Ngoài 170 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 15.000 tỷ đồng  đã hoàn thành thi công, đi vào hoạt động, hiện còn 52 dự án được tiếp tục triển khai với tổng số vốn trên 25.000 tỷ đồng.

Theo báo kontumtv.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *