Khẩn trương di dời công trình hạ tầng kỹ thuật dự án cao tốc Bắc – Nam

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo khẩn về việc thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Giao thông vận tải (GTVT), Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố: Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh; Ban Quản lý Dự án 85, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ văn bản của Bộ GTVT, chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp, triển khai thực hiện hoàn thành công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công di dời), đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn đi qua tỉnh.

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, hội đồng giải phóng mặt bằng, đơn vị tư vấn thiết kế di dời các công trình thiết yếu, lập hồ sơ thiết kế di dời, đảm bảo yếu tố kinh tế – kỹ thuật, tiết giảm tối đa kinh phí giải phóng mặt bằng nhưng phải đảm bảo an toàn kết cấu công trình trong quá trình khai thác đường cao tốc theo quy định để thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền, làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định. Ban Quản lý Dự án 85 có trách nhiệm kiểm tra, rà soát quy mô, vị trí, khối lượng… các công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND tỉnh đề nghị Bộ GTVT chấp thuận và thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định…
Theo Baokhanhhoa.vn
Link: https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202009/khan-truong-di-doi-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-du-an-cao-toc-bac-nam-8181673/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *