Gia Lai phấn đấu đạt top 20 về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2020.

Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, như: Phấn đấu ưu tiên tập trung cải thiện chỉ số PCI. Tập trung phấn đấu cải thiện 10 chỉ số thành phần, đặc biệt là các chỉ số con (trong 128 chỉ số con thuộc 10 chỉ số thành phần) có thứ hạng thấp. Đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, đẩy mạnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công khai thông tin về pháp lý, đất đai, quy hoạch, đấu thầu… theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận một cách thuận lợi và dễ dàng.

Gia Lai phấn đấu lot top 20 về chỉ số PCI.

Đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành. Phát huy và triển khai thực hiện hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo việc cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021 để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng định kỳ và thường xuyên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thái độ ứng xử, ý thức trách nhiệm… cho cán bộ tiếp xúc và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thanh toán điện tử. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch.

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, kế hoạch được ban hành nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh tỉnh Gia Lai, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập và giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động.Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu năm 2020 đạt tốp 20 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *