Gia Lai 320 tỷ đồng xây dựng đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường liên huyện Chư Sê – Chư Pưh – Chư Prông


Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, được đầu tư từ ngân sách trung ương. Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.
Kế hoạch được phê duyệt gồm 7 gói thầu. Theo đó, tháng 1/2021, Bên mời thầu sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi, không qua mạng để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp chính của Dự án – Gói thầu 08 Xây dựng công trình (giá gói thầu 215,501 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 650 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2021, Bên mời thầu sẽ hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu tư vấn của Dự án.

Có thể bạn quan tâm:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *