Danh sách các khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai

Vị trí : Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai.

Quy mô : 124,5 ha.

2.KHU CÔNG NGHIỆP TÂY PLEIKU

Vị trí : Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai.

Quy mô : 600 ha.

3. KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH

Vị trí : Huyện Đức Cơ – Tỉnh Gia Lai.

Quy mô : 210 ha.

4. CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG CHƯ SÊ

Vị trí : Xã Ia Blang – Huyện Chư Sê – Gia Lai.

Quy mô : 51,5 ha

5. CỤM CN – TTCN HUYỆN CHƯ PĂH

Vị trí : Huyện Chư Păh – Gia lai.

Quy mô : 53, 91 ha

6. CỤM CN DIÊN PHÚ

Vị trí : Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai.

Quy mô : 40 ha.

7. CỤM TTCN HUYỆN LA GRAI

Vị trí : Huyện La Grai – Gia Lai.

Quy mô : 15ha

8. CỤM CN – TTCN HUYỆN KÔNG CHRO

Vị trí : Huyện Kông Chro- Gia Lai.

Quy mô : 15 ha

9. CỤM TTCN LA SAO

Vị trí : Thị xã Ayun Pa – Gia Lai.

Quy mô : 15 ha

10. CỤM CN – TTCN HUYỆN MANG YANG

Vị trí : Huyện Mang Yang – Gia Lai.

Quy mô : 15 ha

11. CỤM CN – TTCN HUYỆN ĐĂK PƠ

Vị trí : Huyện Đăk Pơ.

Quy mô : 15 ha

12.CỤM CN LA KHƯƠL

Vị trí : Huyện Chư Păh – Gia Lai.

Quy mô : 19, 57 ha

13. CỤM CN AYUN HẠ

Vị trí : Huyện Phú Thiện – Gia Lai.

14. CỤM CN BẦU CẠN – THĂNG HƯNG

Vị trí : Huyện Chư Prông – Gia Lai.

15. CỤM CN KRÔNG PA

Vị trí : Huyện Krông Pa – Gia Lai.

16. CỤM CN LA PA

Vị trí : Huyện Ia Pa – Gia Lai.

17 . CỤM CN ĐĂK ĐOA

Vị trí : Huyện Đăk Đoa – Gia Lai.

18. CỤM CN AN KHÊ

Vị trí : Thị Xã An Khê – Gia Lai.

19. CỤM CN CHƯ PƯH

Vị trí : huyện Chư Pưh – Gia Lai.

Bạn đọc quan tâm:

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *