Đắk Lắk quyết định chủ trương và điều chỉnh bổ sung đầu tư 11 dự án

Tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đồng để triển khai các dự án thuỷ lợi, giao thông và văn hoá trên địa bàn Tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 11 dự án trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án. Cụ thể: dự án Hệ thống thủy lợi huyện Buôn Đôn, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng; Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng tỉnh và Di tích Biệt điện Bảo Đại, với tổng mức đầu tư hơn 13,7 tỷ đồng và dự án Đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị khu Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2), với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng quyết nghị điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 6 dự án trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng tổng mức đầu tư các dự án như Công trình thủy lợi Dray Sáp; Đường liên huyện từ xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin) đi xã Băng Adrênh (huyện Krông Ana); Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1); Đường giao thông quanh bờ hồ Khu du lịch Hồ Tân An (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc); Đường giao thông trung tâm xã Ea Na (huyện Krông Ana); Đường giao thông xã Hòa Thành …

Tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh bổ sung nhiều dự án.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk  còn điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án trên địa bàn tỉnh theo hướng điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, bao gồm: Dự án hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl (huyện Krông Ana) và Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét sạt lở đất cụm dân cư lưu vực xả lũ Hồ Ea Súp hạ (huyện Ea Súp).

Trước đó, trong Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua 18 Nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng như Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh Đắk Lắk 05 năm, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *