Công ty Đức và Singapore muốn lập đồ án Quy hoạch Phú Yên đến 2030

Hai đơn vị tư vấn gồm Công ty Roland Berge và Công ty Surbana Jurong muốn tham gia lập đồ án Qui hoạch tỉnh Phú Yên thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Cổng thông tin điện tử Phú Yên, UBND tỉnh này vừa có buổi tiếp và nghe các đơn vị tư vấn lập qui hoạch tỉnh báo cáo đề xuất qui hoạch, định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Qui hoạch tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lí không gian để định hướng cho nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lí các điều kiện bên trong và thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

Đồng thời, việc lập qui hoạch nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa qui hoạch quốc gia, qui hoạch ngành quốc gia, qui hoạch vùng Nam Trung Bộ và qui hoạch tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, đại diện hai đơn vị tư vấn gồm Công ty Roland Berge (Đức) và Công ty Surbana Jurong (Singapore) đã giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tư vấn xây dựng qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và trên thế giới.

Tại Việt Nam, các đơn vị đã thực hiện tư vấn lập Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội nhiều địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương đánh giá cao thiện chí của hai đơn vị tư vấn; đồng thời mong muốn hợp tác được với các đơn vị uy tín, có kinh nghiệm để thực hiện Đồ án qui hoạch tỉnh.

“Đồ án phải đảm bảo về chất lượng, thời gian, kinh phí; đặc biệt, trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp với các chuyên gia người Phú Yên. Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét để lựa chọn nhà tư vấn phù hợp triển khai thực hiện xây dựng điều chỉnh Qui hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Trước đó, tháng 4/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã kí quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Phú Yên thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập qui hoạch bao gồm phần lãnh thổ đất liền là 5.023,4 km2 và phần không gian biển.

Về nội dung, việc lập qui hoạch phải bảo đảm yêu cầu hoạch định và phát triển trên toàn bộ không gian lãnh thổ tỉnh Phú Yên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc phân bố phát triển không gian trong quá trình lập qui hoạch phải thống nhất giữa kết cấu hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội, phân bố đất đai và bảo vệ môi trường; có sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành và các vùng trong cả nước, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có,…

Theo Vietnambiz.vn

Có thể bạn quan tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *