Chi 74 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam

Theo đó, 7 khu TĐC này được bố trí tại huyện Diên Khánh có Diên Lộc và Suối Tiên; TP.Cam Ranh mỗi địa phương có 2 khu tại xã Cam Thịnh và Cam Phước Đông và huyện Cam Lâm có 3 khu TĐC gồm Cam Đức, Suối Lau 2 và Tân Xương 2 cho người dân bị ảnh hưởng. UBND tỉnh đã thống nhất vị trí quy hoạch cho 7 khu TĐC trên.

Đồng thời tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu, các huyện, thành phố khẩn trương khảo sát sơ bộ diện tích đất của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch diện tích từng lô đất TĐC cho phù hợp. Các địa phương xem xét giữa diện tích TĐC các dự án trước đây cấp cho người dân để cân bằng với diện tích thực hiện dự án cao tốc bắc – nam. Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc, các địa phương tính toán giữa diện tích đất ở và đất sản xuất cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Lê Đức Vinh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thống nhất quy cách xây dựng nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, các địa phương khẩn trương rà soát đề nghị sơ bộ các chính sách đền bù giải tỏa, TĐC, xác định số khẩu trong một gia đình… và phương án thực hiện phải có thời gian cụ thể. Sở Giao thông vận tải là đầu mối báo cáo tổng hợp các vấn đề liên quan đến dự án, nhanh chóng thành lập ban thường trực chỉ đạo, hàng tuần thông tin cho UBND tỉnh về tiến độ thực hiện việc giải phóng mặt bằng cao tốc.

Theo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng tại dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm – Vĩnh Hảo được Bộ Giao thông vận tải duyệt hơn 862 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cấp trong năm 2019 hơn 100 tỷ đồng, trong đó Diên Khánh 19 tỷ đồng, Cam Lâm 33 tỷ đồng và TP.Cam Ranh gần 49 tỷ đồng.