Bình Định cho phép quy hoạch 2 khu dân cư rộng 60 ha tại An Nhơn

Khu dân cư dọc đường N4A và Khu dân cư dọc đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông, thị xã An Nhơn có tổng diện tích 60 ha.


UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho UBND thị xã An Nhơn tổ chức lập qui hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư dọc đường N4A và Khu dân cư dọc đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông, thuộc phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, phù hợp với qui hoạch phân khu được duyệt.

Cụ thể, địa điểm 1 thuộc quĩ đất dọc tuyến đường N4A nối dài về phía Đông với diện tích khoảng 37,15 ha, thuộc phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An.

Ranh giới phía Bắc giáp đường Lê Lai, khu dân cư hiện trạng, đất hoa màu, khu nghĩa địa; phía Nam giáp dân cư hiện trạng, ruộng lúa, hành lang thoát lũ; phía Đông giáp đường tránh Quốc lộ 1, khu dân cư hiện trạng, ruộng lúa; phía Tây giáp Đường Trường Chinh (Quốc lộ 1). Tính chất khu vực qui hoạch là khu dân cư đô thị.

Địa điểm 2 thuộc quĩ đất dọc đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông, có diện tích khoảng 22,9 ha, thuộc phường Nhơn Hưng.

Ranh giới phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng, ruộng lúa, khu nghĩa địa; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng, ruộng lúa, mương đất; phía Đông giáp Khu dân cư hiện trạng, ruộng lúa và tuyến tránh Quốc lộ 1; phía Tây giáp đường Trường Chinh (Quốc lộ 1). Tính chất khu vực qui hoạch là khu dân cư đô thị.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND thị xã An Nhơn tổ chức lập đồ án qui hoạch, thẩm định, trình phê duyệt theo đúng qui định hiện hành; tổ chức phân kì đầu tư cho phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trước đó, tháng 5/2020, UBND tỉnh Bình Định tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung đô thị An Nhơn và Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035.

Theo đó, mục tiêu của Đồ án là điều chỉnh đô thị An Nhơn đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại III, làm cơ sở thành lập thành phố An Nhơn.

Phạm vi lập qui hoạch nghiên cứu là toàn bộ địa giới hành chính thị xã An Nhơn hiện nay, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 24.449 ha. Qui mô dân số đến năm 2025, An Nhơn sẽ có khoảng 205.000 người và đến 2035 sẽ là 235.000 người.

Khu vực trung tâm đô thị là phường Bình Định; các khu vực phát triển bao gồm một phần Nhơn Hưng, Nhơn Hòa và Nhơn An.

Theo qui hoạch, đến năm 2025, thị xã An Nhơn có 10 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường gồm: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và 5 xã. Đến năm 2035, An Nhơn sẽ có 7 khu vực phát triển đô thị.

 Theo Vietnambiz.vn

Có thể bạn quan tâm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *