Khánh Hòa – Công bố 16 dự án BĐS đủ điều kiện làm “sổ đỏ” cho người mua nhà

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .

Các dự án này gồm:

Dự án Khu đô thị mới Phước Long do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư.

Chung cư xã hội An Bình và Chung cư An Thịnh (Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị HUD làm chủ đầu tư).

Khu du lịch Hải Đảo (Công ty Cổ phần Đầu tư ChampaGroup, trước đây là Công ty Cổ phần Du lịch Hải Đảo).

Khu đô thị Mỹ Gia (Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái); Khu biệt thự Biển và Dịch vụ Du lịch Anh Nguyễn (Công ty TNHH Anh Nguyễn).

Khu đô thị VCN – Phước Hải.

Chung cư CT1- Khu đô thị VCN – Phước Hải.

Chung cư CT2, CT4A, CT4B, CT5, CT6A, CT6B, CT6C, CT7A, CT7B – Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.

Khu dân cư Phú nông, Khu đô thị VCN – Phước Long (Công ty Cổ phần Đầu tư VCN).

Khu Dân cư Bắc Vĩnh Hải ở phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang và Khu nhà ở liên kế phố Lạc Hòa ở phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh (Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa).

Khu Biệt thự Đường Đệ (Công ty TNHH Tâm Hương).

Khu đô thị Nam Sông Cái ở thị trấn Diên Khánh (Công ty TNHH Minh Phát)

Chung cư cao cấp Vĩnh Hòa do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Nguồn: CafeF