Giá trị bất động sản tăng vọt nhờ tiềm năng phát triển du lịch