Gần 4 tỷ USD đổ vào bất động sản trong 3 tháng

Với gần 4 tỷ USD vốn đăng ký kinh doanh, bất động sản là lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất trong quý I. Mỗi doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới có số vốn khoảng 65 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp trong quý I. Trong các ngành nghề, bất động sản tiếp tục có số số vốn đăng ký mới nhiều nhất với gần 80.000 tỷ đồng.

Cùng kỳ năm ngoái có 924 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực bất động sản với tổng số vốn khoảng 60.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm nay, 1.226 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này với số vốn gần 80.000 tỷ đồng. Vốn đổ vào bất động sản đã tăng tới 32% so với cùng kỳ.

Vốn đổ vào bất động sản cũng chiếm tới trên 1/4 tổng lượng các doanh nghiệp thành lập mới đổ vào nền kinh tế trong quý I. Tính trung bình, mỗi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đăng ký số vốn là 65 tỷ đồng.

Xếp sau là xây dựng với trên 42.000 tỷ đồng và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy với trên 38.000 tỷ đồng.

Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút gần 29.000 tỷ đồng, sản xuất phân phối điện, nước, ga gần 20.000 tỷ đồng.

Trong quý I, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động của cả nước là trên 35.200 với hơn 26.700 thành lập mới và trên 8.400 quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 3 tháng qua là 763.964 tỷ đồng. Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới chiếm 278.489 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 485.475 tỷ đồng.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ôtô, xe máy (9.218 doanh nghiệp); xây dựng (3.599 doanh nghiệp); công nghiệp chế biến, chế tạo (3.265 doanh nghiệp)…

Ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước.

Về số lao động đăng ký, công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều nhất với 78.422 lao động. Tiếp sau đó là bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy (50.000 lao động); xây dựng (gần 25.000 lao động)…

Cũng theo Bộ KH&ĐT, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước trong quý I là 8.115 doanh nghiệp, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra có 3.321 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo: Zing