132 km đường ven biển giúp Phú Yên tăng tốc kinh tế