Bình Định kiến nghị giải cứu dự án bất động sản quy mô lớn

Khu đô thị Long Vân 3, Khu đô thị Long Vân 4, Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19… là những dự án được UBND tỉnh Bình Định đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải quyết tháo gỡ khó khăn.

Kiến nghị Thủ tướng Chính Phủ tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai dự án tỉnh Bình Định
UBND tỉnh Bình Định vừa có Công văn số 4122/UBND-KT gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyển đổi đất lúa trong việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, trước đó, ngày 25/5/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, Thủ thướng Chính phủ chỉ đạo: “… tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc gửi về Tổ công tác trước ngày 15/06/2023 để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ”.


10 dự án đang vướng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính Phủ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát, UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện tỉnh này có 10 dự án đang vướng về các thủ tục chuyển đổi đất lúa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Long Vân 3 do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng TC Bình Định và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 2.550 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 20,79ha).

Dự án Khu đô thị Long Vân 4 do Liên danh Công ty cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 2.220 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 11,9ha).

Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô và Công ty CP Đầu tư nhà An Bình làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 2.255 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 40,66ha).

Dự án Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn do Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô khoảng 797 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 24,17ha).

Khu đô thị NĐT – 1 Tây đường Quốc lộ 19 (mới) do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 2.950 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 22,44ha).

Khu đô thị NĐT – 2 Tây đường Quốc lộ 19 (mới) do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 3.010 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 22,77ha).

Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ do Liên danh Công ty CP Bất động sản HANO-VID, Công ty CP Bất động sản Mỹ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 1.457 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 18,65ha).

Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn do Liên danh Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ, Công ty TNHH Bất động sản Quảng Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 1.646,5 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 23,94 ha).

Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn do Công ty Cổ phần Bất động sản Hano – Vid làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 421,55 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 36,59ha).

Khu đô thị mới Nhơn Bình do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư HBC Sài Gòn Bình Định và Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 2.480,23 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa (khoảng 17,13ha).

TIN TỨC SỰ KIỆN

DỰ ÁN NỔI BẬT

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN

THÔNG TIN QUY HOẠCH